Zakres usług terapeutycznych:

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Twórcą integracji sensorycznej jest dr Jean Ayres (1920–1989), psycholog, terapeuta i pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA. W latach 60-tych XX wieku badaczka sformułowała hipotezy wskazujące na związki procesów integracji sensorycznej z procesami uczenia się.

Na ten proces składa się prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych. Mózg przetwarza te wrażenia pochodzące ze zmysłów i dokonuje ich weryfikacji i segregacji. Tworzy się wówczas reakcja adaptacyjna – ruchowa lub poznawcza. Jeśli jest ona zafałszowana , czyli niezgodna z normą wtenczas zaburzony jest proces przetwarzania sensorycznego

Taka błędna ocena układu nerwowego może ujawniać się:

 • - wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
 • - niewłaściwym poziomem uwagi,
 • - obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
 • - opóźnionym rozwojem mowy,
 • - nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
 • - trudnościami w zachowaniu

Logopedia

Logopedia - gr. lotos - słowo, phedos - nauka zajmuje się całością zagadnień związanych z komunikacją językową analizuje problem logopedyczny w różnym aspekcie : medycznym, lingwistycznym, psychologicznym, pedagogicznym...


Celowość terapii logopedycznej:

 • -kształtowanie rozumienia mowy, rozwijanie umiejętności mówienia i używania języka w komunikacji;
 • – wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego głosek zaburzonych;
 • – utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym i zachęcanie do spontanicznych wypowiedzi;
 • – ćwiczenia ogólnorozwojowe, czyli ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, sprawności manualnej, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo ruchowej, percepcji słuchowej, myślenia logicznego, myślenia przyczynowo skutkowego, pamięci symultanicznej i sekwencyjnej.

Surdologopedia

dział logopedii obejmujący diagnozę i terapię dzieci z uszkodzeniami słuchu. W terapii wykorzystywane są metody i techniki pracy, dostosowane do potrzeb dzieci z odbiorczą wadą słuchu, niedosłuchem przewodzeniowym, czy też z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD)...

Bardzo ważne w terapii surdologopedycznej są aspekty związane z pojawieniem się wady słuchu:

 • -kształtowanie rozumienia mowy, rozwijanie umiejętności mówienia i używania języka w komunikacji;
 • – wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego głosek zaburzonych;
 • – utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym i zachęcanie do spontanicznych wypowiedzi;
 • – ćwiczenia ogólnorozwojowe, czyli ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, sprawności manualnej, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo ruchowej, percepcji słuchowej, myślenia logicznego, myślenia przyczynowo skutkowego, pamięci symultanicznej i sekwencyjnej.

Elektrostymulacja

jest uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami głosu i rezonansu mowy, dysfagii, opóźnionym rozwojem mowy (zaburzenia somatyczne), obniżonym napięciem mięśniowym w obrębie aparatu artykulacyjnego, zaburzeniami słuchu wynikającymi z dysfunkcji trąbki słuchowej, zaburzeniami mowy u pacjentów z wadami twarzoczaszki...

Zabieg polega na przepływie prądu o niskim natężeniu przez mięśnie twarzy, podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji . Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

 • WSKAZANIA:
 • - po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • – w opóźnionym rozwoju mowy,
 • – w dyslalii obwodowej,
 • – w mowie nosowej,
 • - w afazji motorycznej,
 • - w dyzartrii ( zaburzenia artykulacji ),
 • - w wysiękowym zapaleniu uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej),
 • - w dysfagii,
 • - po usunięciu migdała gardłowego,
 • - w obniżonym napięciu mięśniowym w obrębie aparatu mowy.

 • PRZECIWSKAZANIA:
 • - choroby neurologiczne (padaczka),
 • – choroby kardiologiczne,
 • – zakażenia bakteryjne,
 • – aparaty ortodontyczne stałe,
 • - implanty słuchowe,
 • - uszkodzenia skóry w miejscu zabiegu,
 • - nowotwory

Kinezjotaping

technika wykorzystująca aplikacje (tzw. tejpy). Wyróżniamy aplikacje mięśniowe, więzadłowe, korekcyjne, limfatyczne. Jest to terapia wspomagająca i dopasowana do potrzeb pacjenta. Skuteczność zależy od systematycznego stosowania tejpów , zgodnie z zaleceniami.

Glottodydaktyka

metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania. Metodę stworzył i opracował profesor Bronisław Rocławski. Stworzył on alfabet złożony z 44 znaków. Wieloznaki są uważane za odrębne litery. Metoda ta pozwala w pełni wykorzystać tendencję dziecka do zabawy i poznawania znaków graficznych. Trzeba ją wykształcać poprzez stwarzanie dziecku sprzyjających warunków jego rozwoju. Glottodydaktyka to specjalne techniki , pomoce dydaktyczne i etapy.

Terapia AWI

to terapia wspomagająca, wykorzystująca aplikatory wieloigłowe podczas masażu. Wskazana przy zaburzeniach napięcia mięśniowego twarzy.

Kilka słów o mnie

Jestem terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopedą, surdologopedą oraz certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Swoją ścieżkę edukacyjną zaczęłam na Uniwersytecie Szczecińskim, wybierając specjalność Edukacja Osób Niepełnosprawnych i Logopedia. Kontynuowałam naukę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam uzyskałam tytuł magistra.

Kolejny etap stanowiły studia III stopnia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej o specjalności Logopedia oraz studia na Uniwersytecie Gdańskim, specjalność surdologopedia. Wiedzę z zakresu integracji sensorycznej uzyskałam podczas kursu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, pod okiem Zbigniewa Przyrowskiego. W swoim podejściu wykorzystuję także wiedzę z ukończonych kursów: kinezjotaping w logopedii, glottodydaktyka. Myślę, że najlepsza terapia to taka, która jest dopasowana do potrzeb pacjenta.

Wiedza zdobyta na studiach, kursach, szkoleniach w połączeniu z wieloletnią praktyką w pozwala mi na profesjonalne spojrzenie na problem, jego źródło i rozwiązanie. Zapraszam do skorzystania z moich usług dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.


Cennik

 • DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – 260 ZŁ
 • DIAGNOZA Z DOJAZDEM DO DOMU – 450 ZŁ
 • KONSULTACJA Z TERAPEUTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – 80 ZŁ
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – 80 ZŁ
 • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA – 100 ZŁ
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA (z wykorzystaniem kinezjotaping’u , glottodydaktyki zgodnie z potrzebami pacjenta)- 100 ZŁ
 • TERAPIA SURDOLOGOPEDYCZNA – 80 ZŁ
 • KONSULTACJA SURDOLOGOPEDYCZNA – 80 ZŁ